Wybór języka

CZ PL
więcej aktualności

Kwalifikowalność wydatków na wyposażenie miejsca pracy w Częstych pytaniach

Do sekcji Częste pytania została dodana odpowiedź na pytanie kwalifikowalnych wydatków związanych z wyposażeniem miejsca pracy dla personelu projektu.