Wybór języka

CZ PL
więcej aktualności

PRZEJŚCIOWY SPOSÓB WNIOSKI O ZMIANĘ PROJEKTU

Wnioski o zmianę projektu

Administracja wniosków o zmianę do momentu uruchomienia modułu wniosków o zmianę w aplikacji MS2014+ przeprowadzana będzie w formie przesyłania depeszy wewnętrznych w MS2014+. Beneficjent / Główny Beneficjent (zgodnie z charakterem wniosku o zmianę) przesyła wniosek o zmianę do odpowiedniego pracownika Wspólnego Sekretariatu / odpowiedniego Kontrolera, zgodnie z obowiązującą dokumentacją (zob. rozdział 4.1.1 i 4.1.2 Podręcznika beneficjenta dofinansowania Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska) w formie depeszy wewnętrznej, wraz z wymaganymi załącznikami. Również nawiązująca korespondencja przebiegać będzie w formie wymiany depesz wewnętrznych.