Wybór języka

CZ PL
więcej aktualności

Aktualizacja poradników przygotowania wniosku projektowego

W nawiązaniu do informacji o zmianie sposobu wpisywania w portalu IS KP 14+ danych dot. zamówień publicznych niniejszym udostępniamy zaktualizowane wersje Poradników przygotowania wniosku projektowego w poszczególnych osiach priorytetowych. Nowa treść została zaznaczona kolorem szarym.