Nacházíte se na webu 2014 - 2020. Aktuální verzi si přepnete ZDE.

Metodyki

Metodyka kontroli i oceny wniosków PROJEKTY STANDARDOWE oraz PEŁNE PROJEKTY FLAGOWE

W nawiązaniu do zatwierdzonej metodyki kontroli i oceny wniosków standardowych oraz pełnych projektów flagowych przez Komitet Monitorujący programu w dniach 14.-15.03.2018 r. publikujemy obowiązującą wersję tego dokumentu we wersji ostatecznej i w trybie zmian (zmiany oznaczono na niebiesko). Zmiany dotyczą przede wszystkim sprecyzowania procedury kontroli i oceny wniosków w związku z nowelizacją ustawy nr 218/2000 Sb..

 

Metodyka kontroli i oceny wniosków w ramach naboru na rzecz wspierania zarządzania regionem turystycznym w osi priorytetowej 2

Ta metodyka dotyczy tylko projektów w ramach naboru na rzecz wspierania zarządzania regionem turystycznym w osi priorytetowej 2. W nawiązaniu do zatwierdzonej metodyki kontroli i oceny projektów z naboru dotyczącego zarządzania destynacjami turystycznymi w osi priorytetowej 2 przez Komitet Monitorujący programu w dniach 14.-15.03.2018 r. publikujemy obowiązującą wersję tego dokumentu we wersji ostatecznej i w trybie zmian (zmiany oznaczono na niebiesko). Zmiany dotyczą przede wszystkim sprecyzowania procedury kontroli i oceny wniosków w związku z nowelizacją ustawy nr 218/2000 Sb., sprecyzowanie kwalifikowalności polskich partnerów i usunięcia niedotyczących ich specyficznych kryteriów kwalifikowalności. Te zmiany metodyki, które mają wpływ na brzmienie instrukcji dla wnioskodawców, będą w najbliższym czasie, w podręczniku dla wnioskodawców uwzględnione w zaleceniach metodycznych.

 

Metodyka kontroli i oceny wniosków - PROJEKTY DROGOWE

Niniejszym udostępniamy Państwu obowiązującą wersję Metodyka kontroli i oceny uproszczonych wniosków projektowych dotyczących infrastruktury drogowej w ramach osi priorytetowej 2 (w trybie standardowym oraz w trybie zmian), która została zatwierdzona przez Komitet Monitorujący Programu w dniu 29. Marca 2017 r. Dokument ten zawiera informacje nt. przebiegu kontroli i oceny wniosków projektowych drogowych złożonych w ramach Programu. Zmiany zostały wprowadzone w Metodyce i załącznikach Regulamin WPE i dotyczą przede wszystkim wprowadzania danych z kontroli i oceny do MS2014+.

 

Analiza wspólnego rynku pracy

Analiza jest przeznaczona dla oceniających jakość wniosków projektowych złożonych w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja i kwalifikacje programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.