Nacházíte se na webu 2014 - 2020. Aktuální verzi si přepnete ZDE.

OGŁOSZENIA O NABORACH WNIOSKÓW I ZATWIERDZONE PROJEKTY

Instytucja Zarządzająca Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska w nawiązaniu do decyzji Komitetu Monitorującego oraz w porozumieniu z Instytucją Krajową Programu ogłasza poniższe nabory projektów:

Załączniki do naborów znajdują się tutaj:

Podręcznik wnioskodawcy

Podręcznik beneficjenta

Metodyki kontroli i oceny