Nacházíte se na webu 2014 - 2020. Aktuální verzi si přepnete ZDE.

Konferencję Międzynarodową przy okazji obchodów 10. rocznicy wstąpienia Republiki Czeskiej i Polski do Układu z Schengen / International Conference on the 10th Anniversary of the Accession of the Czech Republic and Poland to the Schengen Area

Centrum Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej oraz Euroregion Śląsk Cieszyński mają zaszczyt zaprosić Państwa na Konferencję Międzynarodową przy okazji obchodów 10. rocznicy wstąpienia Republiki Czeskiej i Polski do Układu z Schengen.

The Center for Regional Development of the Czech Republic and the Euroregion of Teschen Silesia are pleased to invite you to the International Conference on the 10th Anniversary of the Accession of the Czech Republic and Poland to the Schengen Area.

Formularz zgłoszeniowy online / Online registration form

Udział w konferencji jest bezpłatny. / Participation in the conference is free of charge.

Podczas konferencji zapewnione będzie tłumaczenie na język: polski, czeski i angielski. / During the conference will be provided interpreting in Polish, Czech and English

Zgłoszenia należy przesyłać najpóźniej do 01 grudnia 2017 r. / The registration will be closed on 1st December 2017.