Nacházíte se na webu 2014 - 2020. Aktuální verzi si přepnete ZDE.

Ewaluacje i analizy Programu

ANALIZY

Wyniki konsultacji publicznych programu INTERREG Czechy - Polska 2021-2027 - luty 2022 r.

 • Border orientation paper (ENG) Komisji Europejskiej - dokument informacyjny dotyczący przygotowania polsko-czeskiego programu współpracy transgranicznej na lata 2021–2027
 • Analiza zdolności absorpcyjnej programu polsko-czeskiej współpracy w okresie 2021 - 2027 (wewnętrzne); Przetwarzane 6 – 8/2019

EWALUACJE - OSTATNIE:

 • Ewaluacja procesów programu; termin realizacji: 6/2019 – 3/2020; dostawca: Ernst&Young, s.r.o; cena: 94.615 €.

Ewaluacja zarządzania wnioskiem w MS2014+ (zadanie nr 1) - podsumowanie i zalecenia

Ewaluacja zarządzania wnioskiem w MS2014+ (zadanie nr 1) - raport końcowy

Ewaluacja zarządzania w MS2014+ (zadanie nr 1 i 2) - mapa procesów

Ewaluacja zarządzania projektem w MS2014+ (zadanie nr 2)_podsumowanie i zalecenia

Ewaluacja zarządzania projektem w MS2014+ (zadanie nr 2)_raport końcowy

Ewaluacja poziomu błędów w projektach (zadanie nr 3) - raport końcowy

Ewaluacja poziomu błędów w projektach (zadanie nr 3) - podsumowanie i zalecenia

Ewaluacja systemu kontroli (zadanie nr 4) - podsumowanie i zalecenia

Ewaluacja systemu kontroli (zadanie nr 4) - raport końcowy

Ewaluacja systemu kontroli (zadanie nr 4) - mapa procesów

Ewaluacja dokumentacji programowej (zadanie nr 5) - podsumowanie i zalecenia

Ewaluacja dokumentacji programowej (zadanie nr 5) - raport końcowy

Ewaluacja strategiczności pracy Zarządzających Funduszami Mikroprojektów programu (zadanie nr 6) - podsumowanie i zalecenia

Ewaluacja strategiczności pracy Zarządzających Funduszami Mikroprojektów programu (zadanie nr 6) - raport końcowy

Komparacja funkcjonowania Zarządzających Funduszami Mikroprojektów programu (zadanie nr 7) - podsumowanie i zalecenia

Komparacja funkcjonowania Zarządzających Funduszami Mikroprojektów programu (zadanie nr 7) - raport końcowy

Kwerenda dotycząca dobrej praktyki programów Interreg (zadanie nr 8) - podsumowanie

Kwerenda dotycząca dobrej praktyki programów Interreg (zadanie nr 8) - raport końcowy

Wcześniej zrealizowane ewaluacje:

 • Ocena realizacji priorytetów i szczegółowych celów programu; termin realizacji: 1/2017 – 9/2019; dostawca: KPMG Česká republika, s.r.o; cena: 46.352 €.
 • Sprawdzenie zmian potrzeb rozwojowych programu II.; termin realizacji: 11/2018 – 7/2019; dostawca: KPMG Česká republika, s.r.o; cena: 16.650 €.
 • Ewaluacja korzyści Funduszów Mikroprojektów; termin realizacji: 5/2018 - 12/2018; dostawca: Mgr. Markéta Nekolová; cena 9.615 €
 • Ewaluacja efektywności działań komunikacyjnych Programu II., termin realizacji: 1/2019-6/2019; dostawca: PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o; cena: 7. 021 €
 • Ewaluacja efektywności działań komunikacyjnych Programu I., termin realizacji: 9/2017-1/2018; dostawca: PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o; cena: 13 405 €
 • Ocena stanu bieżącego, wskaźniki rezultatu 0si Priorytetowej 4; termin realizacji: 01/2017 – 03/2017; dostawca: KPMG Česká republika, s.r.o; cena: 28.228 €.
 • Sprawdzenie zmian potrzeb rozwojowych programu I.; termin realizacji: 1/2017 – 3/2017; dostawca: KPMG Česká republika, s.r.o; cena: 29.853 €.
 • Wstępna ewaluacja zamierzeń i schematu wdrażania Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska; termin realizacji: 8/2013 – 6/2014; dostawca: PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o; cena: 18 966 €.

Plan ewaluacji programu

W przypadku pytań dotyczących ewaluacji należy zwrócić się do:

Jan PIKNA
Koordynator ewaluacji
Instytucja Zarządzająca Programem INTERREG V-A Republika Czeska - Polska

Tel: +420 234 152 312
e-mail: jan.pikna@mmr.cz