Informacje związane z problematyką COVID-19 i jego wpływem na realizację projektów