Bezpłatne kursy języka czeskiego dla uczniów ostatnich dwóch klas szkół średnich