Nacházíte se na webu 2014 - 2020. Aktuální verzi si přepnete ZDE.

DOBRE PRAKTYKI

Od ponad 10 lat ze środków Unii Europejskiej wspierane są wspólne czesko-polskie inicjatywy
i projekty.

To już ponad 340 dużych i 3000 mikro projektów zrealizowanych w latach 2007-2013 i kolejne setki projektów aktualnie przygotowywanych i realizowanych w regionie.

Głównym celem jaki przyświeca pomysłodawcom tych projektów jest integracja i współpraca mieszkańców i instytucji pogranicza polsko-czeskiego. A w szczególności poprawa warunków życia jego mieszkańców.

Poprzez społeczne i gospodarcze inicjatywy, inwestycje infrastrukturalne, zacieśnienie więzi i współpracy obszar polsko-czeskiego pogranicza otrzymuje niepowtarzalną szansę rozwoju, która umożliwia jego mieszkańcom bezpieczne i lepsze życie.

Zmodernizowane drogi, ścieżki rowerowe, nowoczesne obiekty turystyczne, możliwości podnoszenia kwalifikacji, edukacja dostosowana do zapotrzebowania rynku pracy, w końcu zabawa i integracja to tylko nieliczne z przykładów dobrych praktyk, które możemy Państwu zaprezentować.

Dotychczas realizowane programy współpracy transgranicznej Republiki Czeskiej i Polski pomagają i przyczyniają się do usuwania barier i wykorzystania potencjałów rozwojowych pogranicza.

Zmodernizowane odcinki dróg regionalnych i lokalnych w okresie 2007-2013 (oznaczono kolorem niebieskim) i 2014-2020 (oznaczono kolorem pomarańczowym).

Zmodernizowane odcinki dróg regionalnych i lokalnych w okresie 2007-2013 (oznaczono kolorem niebieskim) i 2014-2020 (oznaczono kolorem pomarańczowym).

Te oraz wiele innych projektów zrealizowano w naszym regionie dzięki programom współpracy transgranicznej.

Zobacz jak zmienia się Twoje otoczenie!

O wsparcie z programów współpracy transgranicznej pogranicza czesko-polskiego mogą ubiegać się m.in. samorządy lokalne, NGO, państwowe i samorządowe jednostki publiczne oraz szkoły i uczelnie wyższe. Aktualnie ogłaszane są nabory wniosków do Programu Interreg V-A. Do rozdysponowania jest ponad 226 mln Euro.

Zapraszamy do kreowania nowych pomysłów i aktywnego udziału w Programie.

#przekraczamygranice

 

Więcej o Programie znajdą Państwo tutaj.