Nacházíte se na webu 2014 - 2020. Aktuální verzi si přepnete ZDE.

JESTEM WNIOSKODAWCĄ – ZAMIERZAM ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Przed złożeniem wniosku projektowego należy starannie zapoznać się z warunkami określonymi w odpowiednich dokumentach.

Najważniejszym dokumentem na tym etapie przygotowania wniosku jest Podręcznik wnioskodawcy, który zawiera kompletne informacje, jak opracować wniosek współpracy transgranicznej składany do Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Dla podmiotów zainteresowanych realizacją małego projektu (tzw. „mikroprojektu" – poniżej kwoty 120 000 EUR) przygotowano narzędzie o nazwie Fundusz mikroprojektów.

Materiały szkoleniowe  dotyczące  procesu składania wniosku projektowego znajdują się również na kanale Programu na youtube: Przekraczamy granice Interreg V-A CZ/PL.

Ponadto należy zapoznać się z Metodyką kontroli i oceny, która opisuje proces kontroli formalnej i merytorycznej, złożonych wniosków projektowych. Zalecamy, aby przed złożeniem wniosku projektowego spróbowali go Państwo ocenić za pomocą pytań pomocniczych, które można znaleźć w metodyce.

Nie należy też pominąć dokumentów z sekcji Jestem beneficjentem - realizuję projekt", z których dowiedzą się Państwo o obowiązkach już po przyznaniu dofinansowania.

Składanie projektu jest podzielone na dwie fazy. Pierwszą fazą obowiązkową jest złożenie propozycji projektowej  do opinii Wspólnego Sekretariatu a drugą po otrzymaniu  stanowiska Wspólnego Sekretariatu złożenie już pełnego wniosku projektowego w ogłoszonym naborze.

Zalecamy uwzględnić adekwatny czas na przygotowanie samego wniosku projektowego, biorąc pod uwagę złożoność procesu i konieczność opracowania wniosku w dwóch wersjach językowych: polskiej i czeksiej.