Wybór języka

CZ PL
więcej aktualności
wróć

JESTEM WNIOSKODAWCĄ – ZAMIERZAM ZŁOŻYĆ WNIOSEK

PODRĘCZNIK WNIOSKODAWCY Mikroprojekty Metodyki

Metodyki

Metodyka kontroli i oceny wniosków PROJEKTY STANDARDOWE oraz PEŁNE PROJEKTY FLAGOWE

Niniejszym udostępniamy Państwu obowiązującą wersję metodyki kontroli i oceny wniosków standardowych oraz pełnych projektów flagowych (w trybie standardowym oraz w trybie zmian), która została zatwierdzona przez Komitet Monitorujący Programu w dniu 29. Marca 2017 r. Dokument ten zawiera informacje nt. przebiegu kontroli i oceny wniosków projektowych złożonych w ramach Programu.
Zmiany zostały wprowadzone w Metodyce i załącznikach Regulamin WPE i dotyczą przede wszystkim wprowadzania danych z kontroli i oceny do MS2014+.

 

Metodyka kontroli i oceny wniosków - PROJEKTY DROGOWE

Niniejszym udostępniamy Państwu obowiązującą wersję Metodyka kontroli i oceny uproszczonych wniosków projektowych dotyczących infrastruktury drogowej w ramach osi priorytetowej 2 (w trybie standardowym oraz w trybie zmian), która została zatwierdzona przez Komitet Monitorujący Programu w dniu 29. Marca 2017 r. Dokument ten zawiera informacje nt. przebiegu kontroli i oceny wniosków projektowych drogowych złożonych w ramach Programu. Zmiany zostały wprowadzone w Metodyce i załącznikach Regulamin WPE i dotyczą przede wszystkim wprowadzania danych z kontroli i oceny do MS2014+.