Nacházíte se na webu 2014 - 2020. Aktuální verzi si přepnete ZDE.

FORMULARZ PROPOZYCJI PROJEKTOWEJ / SYSTEM MS2014+

Nowością w Programie jest obowiązkowe złożenie propozycji projektowej, której celem jest zdobycie informacji nt. przygotowywanych wniosków oraz przekazanie przedstawicielowi statutowemu wnioskodawcy informacji zwrotnej co do zgodności lub rozbieżności planowanego przedsięwzięcia z celami Programu. Dzięki temu, w przypadku nieodpowiednio skonstruowanego przedsięwzięcia, wnioskodawca otrzyma informację, na podstawie której może podjąć decyzję, czy zrezygnuje z dalszych prac związanych z przygotowaniem pełnego wniosku, aby nie podejmować zbędnego wysiłku, lub czy swoją koncepcję stosownie skoryguje.

PW otrzymuje opinię WS dot. propozycji projektowej najpóźniej na 6 tygodni przed zakończeniem przyjmowania wniosków. Posiadanie stanowiska WS do propozycji projektowej jest warunkiem koniecznym przyjęcia pełnego wniosku do kontroli i oceny. Po otrzymaniu stanowiska WS, które ma charakter zalecenia, wnioskodawca podejmie decyzję, czy swoją koncepcję wykorzysta przy przygotowaniu wniosku czy z niej zrezygnuje.

Propozycja

Wniosek projektowy można złożyć za pomocą aplikacji MS2014+.

Wniosek

Wszystkie informacje dotyczące przygotowania propozycji projektowych (w przypadku projektów drogowych uproszczone wnioski projektowe) oraz wniosków projektowych są do dyspozycji w Podręczniku Wnioskodawcy.