Wybór języka

CZ PL
więcej aktualności
wróć

JESTEM WNIOSKODAWCĄ – ZAMIERZAM ZŁOŻYĆ WNIOSEK

PODRĘCZNIK WNIOSKODAWCY Mikroprojekty Metodyki

PODRĘCZNIK WNIOSKODAWCY

Podręcznik

Załączniki do Podręcznika

Zalecenie metodyczne

Inne dokumenty

Uwaga: Dokument „Kwantyfikacja wartości wyjściowej i docelowej wskaźnika rezultatu osi priorytetowej 1" znajdą Państwo w archiwum.