Nacházíte se na webu 2014 - 2020. Aktuální verzi si přepnete ZDE.

Aktualności

ZALECENIE METODYCZNE NR 4 DO PB WERSJA 8

Zveřejněná dne: 02.07.2024, JS Olomouc

W sekcji Podręcznik Beneficjenta zostało zamieszczone Zalecenie Metodyczne nr 4 do PB wersja 8.

Ewaluacja ex-post Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

Zveřejněná dne: 17.06.2024, ŘO Programu

W sekcji Ewaluacja ex-post została zamieszczona Ewaluacja ex-post Programu Interreg V-ARepublika Czeska – Polska.

ZALECENIE METODYCZNE NR 3 DO PB WERSJA 8

Zveřejněná dne: 27.07.2023

W sekcji Podręcznik Beneficjenta zostało zamieszczone Zalecenie Metodyczne nr 3 do PB wersja 8. W niniejszym zaleceniu metodycznym są nastąpne zmiany: • Dodany rozdział 4.1.3 w treści PB• Dostosowanie rozdziału 5.3 w treści PB

OGŁASZAMY PIERWSZE NABORY - PROGRAM INTERREG CZECHY-POLSKA 2021-2027

Zveřejněná dne: 15.12.2022

W ramach Programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027 rozpoczynamy nabory w następujących priorytetach i typach działań. 1. Priorytet 1 – Zintegrowany system ratownictwa i środowisko Typy działań: Działania systemowe wzmacniające współpracę transgraniczną Szkolenia i wymiana doświadczeń, wspólne ...

SZKOLENIE DLA WNIOSKODAWCÓW PROGRAMU INTERREG CZECHY-POLSKA 2021-2027

Zveřejněná dne: 05.12.2022

Już 19 grudnia  (w godzinach 10-13) pierwsze szkolenie dla wnioskodawców programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027.Na szkoleniu uzyskasz informacje m.in. o: wspieranych działaniach zasadach kwalifikowalności wydatków podręczniku wnioskodawcy załącznikach niezbędnych do złożenia projektu itp. ...