Aktualności

Zmiany przepisów dotyczących Prawa zamówień publicznych w RP

Zveřejněná dne: 17.02.2021, JS Olomouc

Informujemy, że w Polsce doszło do zmiany przepisów dotyczących Prawa zamówień publicznych. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na ten fakt oraz wskazać na konieczność stosowanie obowiązujących przepisów ustawy PZP przez polskich partnerów projektów. W linku znajdą Państwo komunikat Instytucji Krajowej ...

Zwiększanie kompetencji językowych przyszłych absolwentów na transgranicznym rynku pracy

Zveřejněná dne: 02.02.2021, JS Olomouc

Zwiększanie kompetencji językowych przyszłych absolwentów na transgranicznym rynku pracy Bezpłatne kursy języka czeskiego dla uczniów ostatnich dwóch klas szkół średnich

Zalecenie metodyczne nr 3 PDW wersje 4

Zveřejněná dne: 19.01.2021

Instytucja Zarządzająca wydała zalecenie metodyczne, modyfikujące definicję wskaźnika produktu dla osi priorytetowej 2 - „Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne". Zmianę można znal...

Uzupełnienie informacji dotyczących kwalifikowalności wydatków w związku z pandemią COVID-19

Zveřejněná dne: 16.12.2020, JS Olomouc

Sekcja INFORMACJE ZWIĄZANE Z PROBLEMATYKĄ COVID-19 I JEGO WPŁYWEM NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW została uzupełniona o nowe informacje. Więcej tutaj.

ZALECENIE METODYCZNE NR 2 PB WERSJA 7

Zveřejněná dne: 15.12.2020, JS Olomouc

W sekcji Podręcznik Beneficjenta zostało zamieszczone Zalecenie Metodyczne nr 2 PB wersja 7.