Nacházíte se na webu 2014 - 2020. Aktuální verzi si přepnete ZDE.

OGŁASZAMY PIERWSZE NABORY - PROGRAM INTERREG CZECHY-POLSKA 2021-2027

W ramach Programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027 rozpoczynamy nabory w następujących priorytetach i typach działań.

1. Priorytet 1 – Zintegrowany system ratownictwa i środowisko

Typy działań:

  • Działania systemowe wzmacniające współpracę transgraniczną
  • Szkolenia i wymiana doświadczeń, wspólne ćwiczenia, wymienne staże
  • Modernizacja/zakupy specjalistycznego sprzętu niezbędnego do zapobiegania i eliminacji skutków zagrożeń związanych ze zmianami klimatu

2. Priorytet 2 – Turystyka

Typy działań:

  • Wsparcie przy tworzeniu nowych lub rozwój istniejących elementów turystyki
  • Łączenie i tworzenie produktów turystycznych oraz ich promocja
  • Wsparcie działań towarzyszących związanych z rozwojem turystyki

3. Priorytet 3 – Transport

Typy działań:

  • Przebudowa (modernizacja) lub remont transgranicznych mostów drogowych

4. Priorytet 4 – Współpraca instytucji i mieszkańców

Typy działań:

  • Wsparcie współpracy instytucji
  • Projekty typu „people to people"

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami w sekcji "Nabory".