Wybór języka

CZ PL
więcej aktualności

Informacja dla wnioskodawców OP2

W przypadku CZESKICH PARTERNERÓW może w ISKP dochodzić do problemów z kontrolą danych na podstawie numeru identyfikacji w rejestrach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RCz. W przypadku takiego probelmu prosimy o niezwłoczny kontakt z Wspólnym Sekretariatem na mail js.olomouc@crr.cz