Wybór języka

CZ PL
więcej aktualności

Ewaluacje Programu

Ostatnie ewaluacje:

  • Sprawdzenie zmian potrzeb rozwojowych programu II.; termin realizacji: 11/2018 – 7/2019; dostawca: KPMG Česká republika, s.r.o; cena: 16.650 €.

  • Ewaluacja korzyści Funduszów Mikroprojektów; termin realizacji: 5/2018 - 12/2018; dostawca: Mgr. Markéta Nekolová; cena 9.615 €

Wcześniej zrealizowane ewaluacje:

  • Ewaluacja efektywności działań komunikacyjnych Programu II., termin realizacji: 1/2019-6/2019; dostawca: PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o; cena: 7. 021 €

  • Ewaluacja efektywności działań komunikacyjnych Programu I., termin realizacji: 9/2017-1/2018; dostawca: PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o; cena: 13 405 €

  • Ocena stanu bieżącego, wskaźniki rezultatu 0si Priorytetowej 4; termin realizacji: 01/2017 – 03/2017; dostawca: KPMG Česká republika, s.r.o; cena: 28.228 €.

  • Sprawdzenie zmian potrzeb rozwojowych programu I.; termin realizacji: 1/2017 – 3/2017; dostawca: KPMG Česká republika, s.r.o; cena: 29.853 €.

  • Wstępna ewaluacja zamierzeń i schematu wdrażania Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska; termin realizacji: 8/2013 – 6/2014; dostawca: PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o; cena: 18 966 €.

Plan ewaluacji programu

W przypadku pytań dotyczących ewaluacji należy zwrócić się do:

Jan PIKNA
Koordynator ewaluacji
Instytucja Zarządzająca Programem INTERREG V-A Republika Czeska - Polska

Tel: +420 234 152 312
e-mail: jan.pikna@mmr.cz