Wybór języka

CZ PL
więcej aktualności

OGŁOSZENIA O NABORACH WNIOSKÓW I ZATWIERDZONE PROJEKTY

Październik 2018
więcej aktualności

OGŁOSZENIA O NABORACH WNIOSKÓW I ZATWIERDZONE PROJEKTY

OGŁOSZENIA O NABORACH WNIOSKÓW I ZATWIERDZONE PROJEKTY

Załączniki do naborów znajdują się tutaj:

Podręcznik wnioskodawcy

Podręcznik beneficjenta

Metodyki kontroli i oceny

Instytucja Zarządzająca Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska w nawiązaniu do decyzji Komitetu Monitorującego oraz w porozumieniu z Instytucją Krajową Programu ogłasza poniższe nabory projektów:

Nabory na dzień 03.10.2018 r.

Oś priorytetowa Propozycja projektu  Wniosek projektowy Alokacja KM 
2 -  - 18 633 152 EUR 28.02.2019

2 - Marka turystyczna

-  - 4 000 000 EUR  28.02.2019