Wybór języka

CZ PL
więcej aktualności

OGŁOSZENIA O NABORACH WNIOSKÓW I ZATWIERDZONE PROJEKTY

więcej aktualności

OGŁOSZENIA O NABORACH WNIOSKÓW I ZATWIERDZONE PROJEKTY

OGŁOSZENIA O NABORACH WNIOSKÓW I ZATWIERDZONE PROJEKTY

W nawiązaniu do ostatniego 10. posiedzenia Komitetu Monitorującego programu publikujemy zatwierdzone warunki finansowe i zakres przedmiotowy najbliższych naborów oś priorytetowych 2, 3 i 4. Zarazem informujemy, że informacja ta nie stanowi ogłoszenia naboru, ma wyłącznie charakter informacyjny, by wnioskodawcy mogli kontynuować przygotowanie projektów. Wnioskodawcy zostaną poinformowani o ogłoszeniu naborów z odpowiednim wyprzedzeniem.

Instytucja Zarządzająca Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska w nawiązaniu do decyzji Komitetu Monitorującego oraz w porozumieniu z Instytucją Krajową Programu ogłasza poniższe nabory projektów:

Nabory na dzień 09.10.2017 r.

Oś priorytetowa Propozycja projektu  Wniosek projektowy Alokacja KM 
2 - -  - 14.-15.3.2018
2 30.6.2018  1.10.2018 18 633 152 EUR 28.2.2019

2 - Marka turystyczna

30.6.2018  1.10.2018 4 000 000 EUR  28.2.2019 
3 14.2.2018 15.5.2018 6 315 152,37 EUR  15.10.2018
4 21.12.2017 7.3.2018 9 335 691 EUR  25.6.2018