Wybór języka

CZ PL
więcej aktualności

OGŁOSZENIA O NABORACH WNIOSKÓW I ZATWIERDZONE PROJEKTY

OGŁOSZENIA O NABORACH WNIOSKÓW I ZATWIERDZONE PROJEKTY

Instytucja Zarządzająca Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska w nawiązaniu do decyzji Komitetu Monitorującego oraz w porozumieniu z Instytucją Krajową Programu ogłasza poniższe nabory projektów:

Nabory na dzień 09.10.2017 r.

Oś priorytetowa Propozycja projektu  Wniosek projektowy KM 
2 - -  15.2.2018
2  30.6.2018  1.10.2018  28.2.2019
3  -  -  22. - 23.11.2017
3 14.2.2018 15.5.2018 15.10.2018
4  -  -  22. - 23.11.2017
4 21.12.2017 7.3.2018 25.6.2018