Wybór języka

CZ PL
więcej aktualności

OGŁOSZENIA O NABORACH WNIOSKÓW I ZATWIERDZONE PROJEKTY

więcej aktualności

OGŁOSZENIA O NABORACH WNIOSKÓW I ZATWIERDZONE PROJEKTY

OGŁOSZENIA O NABORACH WNIOSKÓW I ZATWIERDZONE PROJEKTY

W nawiązaniu do wyników procedury obiegowej nr 3 Komitetu Monitorującego Programu, publikujemy treść naborów w osiach priorytetowych 3 i 4. W przypadku naborów w osi priorytetowej 2, w chwili obecnej zostały opublikowane warunki finansowe i zakres merytoryczny, aby wnioskodawcy mogli kontynuować przygotowywanie projektów. Zatwierdzenie i opublikowanie naborów zostało zaplanowane na posiedzenie Komitetu Monitorującego, które odbędzie się w dniu 15.03.2018 r. O opublikowaniu naborów wnioskodawcy zostaną poinformowani.

Instytucja Zarządzająca Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska w nawiązaniu do decyzji Komitetu Monitorującego oraz w porozumieniu z Instytucją Krajową Programu ogłasza poniższe nabory projektów:

Nabory na dzień 02.03.2018 r.

Oś priorytetowa Propozycja projektu  Wniosek projektowy Alokacja KM 
2 - -  - 14.-15.3.2018
2 30.06.2018  30.09.2018 18 633 152 EUR 28.02.2019

2 - Marka turystyczna

30.06.2018  30.09.2018 4 000 000 EUR  28.02.2019 
3 - 15.05.2018 6 315 152,37 EUR  15.10.2018
4 - 13.04.2018 9 218 927,21 EUR  15.10.2018