Wybór języka

CZ PL
więcej aktualności

OGŁOSZENIA O NABORACH WNIOSKÓW I ZATWIERDZONE PROJEKTY

więcej aktualności

OGŁOSZENIA O NABORACH WNIOSKÓW I ZATWIERDZONE PROJEKTY

OGŁOSZENIA O NABORACH WNIOSKÓW I ZATWIERDZONE PROJEKTY

Załączniki do naborów znajdują się tutaj:

Podręcznik wnioskodawcy

Podręcznik beneficjenta

Metodyki kontroli i oceny

Instytucja Zarządzająca Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska w nawiązaniu do decyzji Komitetu Monitorującego oraz w porozumieniu z Instytucją Krajową Programu ogłasza poniższe nabory projektów:

Nabory na dzień 13.03.2019 r.

Oś priorytetowa Propozycja projektu  Wniosek projektowy Alokacja KM 

3

- 30.09.2019   4 106 816 EUR 30.01.2020