17. posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Interreg V-A RCz-PL - Kudowa Zdrój