19. posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Interreg V-A RCz-PL - Opole

15-16 września 2022 - Opole - 19 posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Interreg V-A RCz-PL