Ołomuniec - regionalna konferencja

Regionalna konferencja dot. nowego Programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027

Więcej informacji tutaj