PRZYGOTOWAWCZY KOMITET MONITORUJĄCY PROGRAMU INTERREG CZECHY-POLSKA 2021-2027