Aktualizacja Instrukcji wypełnienia wniosku o płatność nr 2

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność została uzupełniona o informacje dotyczące składania kontrolerowi zapisów zamówień publicznych oraz o administrowanie zamówień zwróconych przez kontrolera.