Nacházíte se na webu 2014 - 2020. Aktuální verzi si přepnete ZDE.

Aktualizacja Instrukcji wypełnienia wniosku o płatność nr 4

Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność została uzupełniona o część dotyczącą zamówień publicznych, w tym

  • uzupełnienie procedury w przypadku umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów i zamówień podzielonych na części
  • uzupełnienie opisu obsługi zakładki dostawcy
  • uzupełnienie procedury w przypadku aktualizacji zamówienia publicznego i procedury w przypadku złożenia wniosku o zmianę merytoryczną w zamówieniu publicznym (zakładka zmiana zamówienia publicznego)

Ponadto uzupełniono sposób składania wniosków o zmianę (rozdział 6).

Nowa treść została zaznaczona kolorem szarym.