Aktualizacja Podręcznika Beneficjenta - wersja 7

Informujemy, że zaktualizowany Podręcznik Beneficjenta - wersja 7 - został umieszczony na stronach Programu.