AKTUALIZACJA PODRĘCZNIKA BENEFICJENTA - WERSJA 8

Informujemy, że zaktualizowany Podręcznik Beneficjenta - wersja 8 - został umieszczony na stronach Programu.