Nacházíte se na webu 2014 - 2020. Aktuální verzi si přepnete ZDE.

Aktualizacja Instrukcji wypełnienia wniosku o płatność nr 1

W nawiązaniu do informacji o zmianie sposobu wpisywania w systemie IS KP 14+ danych dot. zamówień publicznych niniejszym udostępniamy zaktualizowaną wersję Instrukcji wypełnienia wniosku o płatność i raportu z realizacji, modułu „Zamówienia publiczne". Nowa treść została zaznaczona kolorem szarym.