Aktualizacja sekcji Promocja

W sekcji Promocja zostały zaktualizowane „Logotypy Programu" oraz uzupełnione „Wzory plakatów".