Bezpłatne kursy języka czeskiego dla uczniów ostatnich dwóch klas szkół średnich

Zwiększanie kompetencji językowych przyszłych absolwentów na transgranicznym rynku pracy

  • Bezpłatne kursy języka czeskiego dla uczniów ostatnich dwóch klas szkół średnich