COVID-19 i jego wpływ na realizację projektów

Ze względu na podjęte w Republice Czeskiej i Polsce środki bezpieczeństwa, dotyczące koronawirusa COVID-19, informujemy Państwa, że wszystkie Państwa ewentualne prośby/wnioski, związane z zaistniałą sytuacją i komplikacjami podczas realizacji działań projektu będą rozwiązywane indywidualnie z pracownikami WS.

W przypadku, jeżeli nie jest możliwe przeprowadzenie działań w pierwotnie zaplanowanym terminie (np. Imprezy masowe, spotkania szkolne itp.), najpierw należy rozważyć zmianę harmonogramu realizacji działań projektu, ograniczenie liczby uczestników lub zmianę formy działania.

Jeśli podjęcie tych środków nie jest możliwe, należy rozważyć anulowanie tych działań w formie wniosku o zmianę (szczególnie w przypadku mniejszych wydarzeń towarzyszących, które nie są kluczowe dla osiągnięcia celów projektu). W przypadku działań kluczowych, prosimy o indywidualne konsultacje z menedżerami WS, w celu znalezienia alternatywnych możliwości realizacji działań projektowych.

Beneficjent powinien dołożyć wszelkich starań, aby zminimalizować skutki finansowe anulowania działań. Wszelkie opłaty za anulowanie i dodatkowe koszty związane z podjęciem niezbędnych środków w zapobiegawczych związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa będą oceniane indywidualnie na podstawie wniosków o zmiany (z wyjątkiem zasad określonych w Dokumencie Programowym, które nadal pozostają obowiązujące).

Wszystkie uzgodnione zmiany będą musiały zostać złożone za pomocą Karty Zmiany, po indywidualnych konsultacjach z WS.
Podjęte środki bezpieczeństwa, związane z ograniczeniem działalności szkół obowiązują do 24.03.2020 r., dlatego w przypadku wydarzeń z udziałem uczniów i studentów zalecamy ich organizację w późniejszym terminie i poczekanie na dalszy rozwój sytuacji.
Zalecamy odwiedzanie stron internetowych Programu, na których będziemy Państwa informować o wszystkich niezbędnych sprawach.

Prosimy o rozsądne podejście do szukania rozwiązań problemów, które dotknęły nas wszystkich.