Czeste pytanie: Jest problem, jeśli dzień następujący po ostatniej płatności na rachunek głównego beneficjenta nie jest pierwszym dniem ustawionym w harmonogramie składania raportów w okresie trwałości?

Odpowiedź w sekcji CZĘSTE PYTANIA