Dotyczy polskich partnerów. Uszczegółowienie zasad postępowania COVID-19 - zasady konkurencyjności.