Nacházíte se na webu 2014 - 2020. Aktuální verzi si přepnete ZDE.

Edytowanie w sekcji Częste pytania

Zwracamy uwagę wnioskodawcom, że w sekcji częste pytania została zaktualizowana niżej zamieszczona odpowiedź na następujące pytanie:

  • Planujemy działania na terenie objętym systemem Natura 2000, które nie będą miały żadnego wpływu na środowisko (chodzi np. o seminarium, staż lub inne działania edukacyjne). Czy w takim przypadku też musimy wnioskować o wydanie stanowiska przez właściwy miejscowo urząd, że projekt nie wpływa na system Natura 2000?

W przypadku, gdy projekt lub jego część jest realizowany na obszarze NATURA 2000 ale wyłącznie we wnętrzach istniejących budynków a obszar Natura 2000 nie może być dotknięty przez realizację projektu, wnioskodawca nie składa stanowiska właściwego organu (Urzędu Kraju lub Dyrekcji wielkopowierzchniowego obszaru chronionego), ale wypełnia cześć D oświadczenia czeskiego partnera projektowego (załącznik nr 30 Podręcznika dla wnioskodawców). Procedura ta dotyczy czeskich partnerów projektowych.