Informacja dla beneficjentów - zamówienia publiczne

Sekcja Wnioski o płatność i raporty z realizacji została rozszerzona o dokument z nazwą Informacja dla Beneficjenta – zamówienia publiczne.