Nacházíte se na webu 2014 - 2020. Aktuální verzi si přepnete ZDE.

Informacja dla polskich wnioskodawców

Obowiązek składania organizacji ruchu dotyczy projektów obejmujących realizacje infrastruktury liniowej tj. ścieżek i tras rowerowych, ścieżek dydaktycznych, tras turystycznych itp. Na etapie składnia wniosku projektowego należy złożyć odpowiedni typ dokumentacji:

1. Dla projektów obejmujących prowadzenie ścieżki na istniejącej drodze publicznej – rozdział dokumentacji technicznej, zatwierdzony/podpisany przez projektanta, dotyczący organizacji ruchu dla całości inwestycji.

2. Dla ścieżki rowerowej przecinającej drogi publiczne - rozdział dokumentacji technicznej, zatwierdzony/podpisany przez projektanta, dotyczący sytuacyjnej organizacji ruchu dla miejsc przecięcia się z drogą publiczną.

Zatwierdzoną stałą organizacje ruchu należy złożyć przed wydaniem aktu prawnego projektu.

Uwaga: obowiązek składania organizacji ruchu nie dotyczy tras i ścieżek rowerowych prowadzonych poza drogami publicznymi lub je nieprzecinającymi np.: prowadzonych na terenie lasów itp.