Nacházíte se na webu 2014 - 2020. Aktuální verzi si přepnete ZDE.

Informacja dla wnioskodawców i beneficjentów

W Załączniku nr 34 Podręcznika Wnioskodawcy „Dodatkowe zasady kwalifikowalności dla polskich beneficjentów" znajduje się następujący tekst dotyczący zaliczek:

„Zaliczki

Za kwalifikowalne mogą być uznane zaliczki (na określony cel) wypłacone na rzecz wykonawcy na podstawie faktury/innego dokumentu o równoważnej wartości dowodowej, jeżeli zostały wypłacone zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy beneficjentem a wykonawcą oraz zgodnie z prawem zamówień publicznych".


Zwracamy uwagę na fakt, że dokument można uwzględnić w zestawieniu wydatków dopiero w momencie, kiedy dojdzie do rozliczenia po stronie beneficjenta czyli została udokumentowana realizacja świadczenia przez dostawcę . Wydatek, który nie jest udokumentowany przez konkretne świadczenie nie jest z punktu widzenia Instytucji Zarządzającej i Instytucji Certyfikującej wydatkiem kwalifikowalnym.