Nacházíte se na webu 2014 - 2020. Aktuální verzi si přepnete ZDE.

Informacja dotycząca trwającego naboru wniosków w ramach osi priorytetowej 2

W projektach składanych w ramach trwającego naboru wniosków w OP 2 wnioskodawcy mają obowiązek wybrać co najmniej jeden wskaźnik produktu. Należy postępować zgodnie z załącznikiem 19a Podręcznika Wnioskodawcy. Wnioskodawcy nie mają obowiązku wyboru dwóch wskaźników produktu, jak mogłoby wynikać z treści ogłoszenia o naborze wniosków.