Nacházíte se na webu 2014 - 2020. Aktuální verzi si přepnete ZDE.

NABÓR WNIOSKÓW W OP4 – WSPÓŁPRACA INSTYTUCJI I SPOŁECZNOŚCI

Kolejny, już czwarty, nabór wniosków w ramach osi priorytetowej 4, w celu zwiększenia intensywności współpracy instytucji i społeczności w regionie przygranicznym, tym razem z naciskiem na współpracę w okresie pandemii Covid-19 oraz po niej.

Instytucja Zarządzająca Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska ogłasza nabór wniosków w ramach osi priorytetowej 4. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną panującą obecnie w obu krajach partnerskich, a także biorąc pod uwagę fakt, jak duże problemy sprawia obecna sytuacja współpracującym instytucjom, w ogłoszonym naborze będzie kładziony nacisk na współpracę w okresie pandemii oraz po niej.

Wspierane będą następujące działania:

• Wzmocnienie intensywności współpracy instytucji i społeczności w regionie przygranicznym w przypadku nagłych i nieoczekiwanych przeszkód utrudniających współpracę transgraniczną (np. ograniczenia w przekraczaniu granic z powodu pandemii, zagrożeń bezpieczeństwa itp.) oraz przygotowanie na takie sytuacje.

  • Współpraca transgraniczna instytucji w okresie zamknięcia granic oraz w okresie po otwarciu granic przy ograniczonych możliwościach kontaktu, np. w zakresie mobilności na rynku pracy, wymiany informacji w ramach obowiązujących ograniczeń po obu stronach granicy, tworzenia platform cyfrowych i wzajemnych powiązań na odległość współpracujących podmiotów itp.
  • Opracowanie planów i procedur współpracy transgranicznej instytucji w przypadku fizycznego zamknięcia lub ograniczenia przekraczania granic z powodu nagłych i nieoczekiwanych sytuacji.
  • Tworzenie kanałów i mechanizmów wymiany i udostępniania informacji oraz danych, w tym wdrażanie wspólnych lub wzajemnych połączeń istniejących systemów informacyjnych.
  • Zwiększenie świadomości społeczności lokalnych na temat aktualnej sytuacji związanej z przekraczaniem granic.

• Inne działania, wskazane w rozdz. 3.D Podręcznika dla wnioskodawcy.

Nabór propozycji projektowych, których złożenie jest niezbędne w celu późniejszego złożenia pełnego wniosku projektowego, przebiega wyłącznie do dnia 15.12.2020 r. za pośrednictwem online formularza.

Szkolenia dotyczące ukierunkowania naboru, a także indywidualne konsultacje, odbędą się w formie online.

  • Na konsultacje z pracownikami Wspólnego Sekretariatu mogą się Państwo zgłaszać za pośrednictwem formularza.
  • Szkolenia odbędą się w dniach 12 oraz 26.11.2020 r. Szczegóły techniczne opublikujemy w terminie późniejszym.

Najważniejsze zasady naboru:
• Nie można realizować działań wspieranych w ramach OP 1.
• Nie można realizować prac budowlanych.
• Nie można realizować zakup pojazdów m.in pojazdów specjalnych.
• Maksymalna wysokość dofinansowania z EFRR wynosi 60 000 euro / partnera (80 000 euro w przypadku partnera wiodącego).
• Realizacja projektów musi zostać zakończona do 30.9.2023 r. (przewidywany termin podpisywania umów z projektami, które uzyskają rekomendację - od lata 2021).
• Alokacja dla naboru będzie stopniowo zwiększana, zgodnie z pojawiającymi się oszczędnościami z zakończonych projektów.