Nacházíte se na webu 2014 - 2020. Aktuální verzi si přepnete ZDE.

Nowe możliwości nawiązywania współpracy transgranicznej i wsparcie dla obszarów przygranicznych w ramach programu INTERREG

Wartość projektów realizowanych na obszarach przygranicznych pomiędzy Polską, Czechami a Słowacją osiągnęła w ostatnich latach prawie 500 milionów euro. Środki te pomagają tworzyć nowe połączenia drogowe, wspólnie chronić środowisko naturalne, a także zachować wspólne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe. W wielu miejscach umożliwiają rozwój współpracy pomiędzy szkołami i instytucjami publicznymi i pomagają nawiązywać dobre relacje pomiędzy społecznościami, które jeszcze na końcu poprzedniego wieku były od siebie oddzielone pilnie strzeżoną granicą.

Ministrowie Polski, Czech i Słowacji złożyli podpisy na wspólnej deklaracji i potwierdzili w ten sposób wolę kontunuowania współpracy transgranicznej w przyszłym okresie programowania w latach 2021- 2027. Podpisując memorandum ministrowie poszczególnych krajów w sposób jednoznaczny potwierdzili wolę kontunuowania udanej współpracy, która jest rozwijana w ramach naszych programów transgranicznych Interreg. Jest to bardzo ważny krok, który umożliwia rozpoczęcie przygotowania programów na kolejny okres – powiedział Zdeněk Semorád –wiceminister odpowiedzialny za programy europejskie i narodowe w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej.

Programy współpracy transgranicznej INTERREG stanowią ulubione narzędzie rozwoju relacji transgranicznych oraz wsparcia rozwoju regionalnego na polskim pograniczu. Z uwagi na wyjątkowo dobre stosunki pomiędzy Polską, Czechami i Słowacją, które wynikają ze wspólnej historii, bliskości językowej oraz dobrych doświadczeń podczas realizacji dotychczasowych programów, zdecydowano o podpisania memorandum na poziomie trzech programów transgranicznych.
Podpis memorandum stanowi kolejny etap w przygotowaniach do realizacji w nowym okresie bilateralnych programów współpracy transgranicznej pomiędzy Polską i Czechami, Polską i Słowacją oraz Czechami i Słowacją. Ustalono, że zostaną zachowane dotychczasowe struktury zarządzania programami i ich kontroli. Powinno to zapewnić efektywność i celowość wykorzystania dotacji.

Kolejne informacje na temat nowych programów będą na bieżąco publikowane na stronach internetowych poszczególnych programów:

www.cz-pl.eu          www.sk-cz.eu           https://pl.plsk.eu/

Galeria zdjęć

 

Foto1