Ograniczona dostępność pracowników WS

Dostępność pracowników Wspólnego Sekretariatu w dniach 11-12 marca będzie ograniczona.

Dziękujemy za zrozumienie.