Nacházíte se na webu 2014 - 2020. Aktuální verzi si přepnete ZDE.

Pięć nowych projektów w „ukraińskim” naborze do osi 4 w Programie Interreg V-A RCz-PL

Komitet Monitorujący Programu Interreg V-A RCz-PL podjął decyzję o dofinansowaniu ze środków programu 5 kolejnych projektów na kwotę 2,17 mln EUR. Nabór wniosków dotyczył zwiększenia intensywności współpracy instytucji i społeczności w regionie przygranicznym. Nabór był ukierunkowany na pomoc związaną z nowymi wyzwaniami spowodowanymi przez falę uchodźców z Ukrainy. Celem wspartych projektów jest integracja uchodźców z Ukrainy na wspólnym obszarze polsko-czeskiego pogranicza poprzez kursy językowe, zapewnienie informacji o rynku pracy czy pomoc w rozwiązywaniu problemów administracyjnych i prawnych.
Dzięki wybranym do dofinansowania projektom dojdzie do realizacji działań zapewniających lepszą integrację społeczności lokalnych poprzez możliwość m.in. nauki języka czeskiego i polskiego, uczestniczenia w półkoloniach, zajęciach kulturalnych, teatralnych czy warsztatach. Uchodźcy z Ukrainy będą mogli również skorzystać ze stron w języku czeskim, polskim i ukraińskim pomagających odnaleźć się w problematyce administracyjnej i prawnej w Polsce i Czechach oraz znaleźć pracę. Nauczyciele, przedstawiciele instytucjach kultury czy pracownicy świetlic środowiskowych będą mogli skorzystać ze szkoleń dotyczących edukacji międzykulturowej i tworzenia narzędzi pracy możliwych do wykorzystania w trakcie pracy z dziećmi i młodzieżą, które emigrowały z Ukrainy. Zakupione zostanie również wyposażenie dla służb ratunkowych wspomagające działania w zakresie zarządzania kryzysowego związanego z migracją osób z Ukrainy.