Nacházíte se na webu 2014 - 2020. Aktuální verzi si přepnete ZDE.

Polski podpis elektroniczny

W związku ze wdrożeniem w Republice Czeskiej Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (tzw. eIDAS) doszło do zmiany struktury certyfikatu bezpieczeństwa w aplikacji ISKP/MS2014+.

Zmiana ta dotyczy także polskich podpisów elektronicznych wydawanych przez polskie podmioty.
Po przeprowadzeniu testów obecnie używanych podpisów informujemy:
1. Podpisy elektroniczne wydawane przez CERTUM z rozszerzeniem QCA 2017 nie spełniają wymagań eIDAS i nie będą działały w ISKP/MS2014. Nowsze podpisy CERTUM QCA są zgodne z eIDAS. Podpis działa poprawnie w przeglądarce Internet Explorer z doinstalowanym komponentem SilverLight.
2. Podpisy na kartach chipowych rekomendujemy stosować w przeglądarkach Firefox lub Chrome z komponentem Crypto Web Extension lub Crypto Native APP.

Przypominamy: stosowane podpisy w MS i ISKP muszą być kwalifikowane i spełniać aktualną normę bezpieczeństwa eIDAS.
W związku z powyższym, że część z Państwa stosuje podpisy CERTUM QCA 2017 Wspólny Sekretariat podjął decyzję, że do dnia 16.11.2018, będzie istniała możliwość podpisywania dokumentów, projektów, zestawień wydatków, listów kontrolnych, itp.przez pracowników WS na podstawie upoważnienia.

Dotyczy to, tylko i wyłącznie wnioskodawców i beneficjentów, którzy nie posiadają aktualnego podpisu elektronicznego spełniającego normy eIDAS. Prosimy o niezwłoczne wystąpienie o wydanie nowego certyfikatu lub podpisu, działanie ze strony WS ma charakter tymczasowy i ma na celu płynne wdrażanie Programu.
W przypadku, że chcą Państwo skorzystać z możliwości podpisania dokumentów przez WS prosimy o przesłanie upoważnienia do Pani Karoliny Jesionek (karolina.jesionek@crr.cz). Po kontroli upoważnienia otrzymają Państwo informację zwrotną. Następnie prosimy o przesłanie dokładnej identyfikacji dokumentu/formularza, który ma być podpisany (numer dokumentu, okres, którego dotyczy, print screen itp.).