Pomyłkowa depesza

Depesza dotycząca uzupełnienia danych do wniosku o płatność dla MŚP, ktorą otrzymali Państwo za pośrednictwem MS2014+, nie dotyczyła Państwa. Prosimy w związku z tym na nią nie reagować. Instytucja Zarządzająca innego programu przesłała przedmiotową depeszę przez pomyłkę także do Beneficjentów Programu Interreg V-A CZ-PL. Za te pomyłkę serdecznie przepraszamy.