RODO

Publikujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Programie Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Więcej szczegółów znajdą Państwo w sekcji RODO.