Szkolenie OP3 w Ołomuńcu 28.03.2019

Szkolenie dla wnioskodawców w ramach osi priorytetowej 3 – Edukacja i kwalifikacje. Więcej informacji tutaj.