Uzupełnienie informacji dotyczących kwalifikowalności wydatków w związku z pandemią COVID-19

Sekcja INFORMACJE ZWIĄZANE Z PROBLEMATYKĄ COVID-19 I JEGO WPŁYWEM NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW została uzupełniona o nowe informacje. Więcej tutaj.