Wydarzenie Roczne Programu 2018, Bieg Przyjaźni

Serdecznie zapraszamy na Wydarzenie Roczne Interreg V-A Republika Czeska – Polska, które odbędzie się 20.09.2018 w Hradcu Kralowe.