Wyniki posiedzienia Komitetu Monitorującego

Informacje dotyczące Komietu Monitorującego, który odbył się 12.03.2019 r. znajdą Państwo tutaj.