Wyniki posiedzienia Komitetu Monitorującego

Informacje dotyczące Komietu Monitorującego, który odbył się 19.02.2020 r. znajdą Państwo tutaj.